Osvědčení

o

CIC-D120CIC-D160 CE ověřování-LVD

o

CIC-D100 CE autentizace-EMC

o

CIC-D100 CE autentizace-LVD

o

Certifikace systému managementu kvality

o

Certifikace systému environmentálního managementu

o

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

o

CIC-D120CIC-D160 CE autentizace-EMC

o

CIC-D150CIC-D180 CE autentizace-EMC

o

CIC-D150CIC-D180 CE ověřování-LVD

o

Cena za vynikající výsledky ve vědě a technologii - Aniontový sloupec