Ochrana životního prostředí

 • Atmosférické částice

  Atmosférické částice

  Vzorky životního prostředí určitého objemu nebo času se odebírají podle požadavků na odběr vzorků TSP, PM10, přirozeného prachu a prachových bouří v atmosféře.Čtvrtina odebraných vzorků filtrační membrány se přesně nařeže do plastových lahví a přidá se 20 ml...
  Přečtěte si více
 • Povrchová voda

  Povrchová voda

  Povrchová voda je obecně relativně čistá.Po 30 minutách přirozených srážek odeberte nesrážkovou část horní vrstvy k analýze.Pokud je ve vzorku vody mnoho suspendovaných látek nebo je barva tmavší, upravte jej odstředěním, fi...
  Přečtěte si více
 • Environmentální analýza

  Environmentální analýza

  F-, Cl-, NO2-, SO42-, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+ atd. jsou nezbytné položky, které je třeba zjišťovat při studiu kvality atmosféry a srážek.Iontová chromatografie (IC) je nejvhodnější metodou pro analýzu těchto iontových látek.Vzorek atmosférického plynu: Generátor...
  Přečtěte si více